Типови на станови Октомвриска Револуција

  • Стан А окт
  • Стан Б окт
  • Стан В окт
  • Стан Г окт
  • Стан Б и Г приземје
  • Подрумски простории

a

b

v

g

bg

bg

  • 1